Particuliere thuiszorg

Begeleiding en thuiszorg

Wat doen wij

Huishoudelijke verzorging

Enkele voorbeelden van huishoudelijke verzorging die wij voor u of samen met u kunnen uitvoeren:

 • Stofzuigen
 • Bedden verschonen en opmaken
 • Ramen zemen
 • Sanitair en keuken schoonhouden
 • Kleding wassen en strijken
 • (Samen) boodschappen doen
 • Voorbereidingen voor het koken

Persoonlijke verzorging

Enkele voorbeelden van persoonlijke verzorging die wij u kunnen bieden:

 • Hulp bij aan- en uitkleden
 • Wassen en douchen
 • Aan- en uittrekken van steunkousen
 • Hulp bij verplaatsen (met of zonder tillift)
 • Hulp bij het eten

Verpleging

Enkele voorbeelden van verpleging die wij u kunnen bieden:

 • Verzorgen van wonden
 • Vervangen en verzorgen van diverse catheters
 • Geven van injecties
 • Verstrekken en toedienen van medicatie

Daarnaast geven wij voorlichting en advies over bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, voeding, gezondheid, revalidatie, aanpassing van woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.

Begeleiding

Onze begeleiding richt zich op het verlichten en verhelpen van uw problematiek. Wij stimuleren uw zelfredzaamheid en bieden begeleiding bij gedragsproblemen of psychische stoornissen. We besteden veel aandacht aan het omgaan met de gevolgen van uw aandoening, of beperkingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen dat u in een sociaal isolement terecht komt. Dit kan door het versterken en ondersteunen van uw steunsysteem maar ook door u te begeleiden naar activiteiten van uw voorkeur. Tevens kunnen wij ook begeleiding bieden bij de medicatie-inname.

Forensische zorg en begeleiding

Onze forensische begeleiding is gericht op het voorkomen van recidive (terugvallen in delict gedrag) en het signaleren van risicogedrag.

Enkele voorbeelden van forensische zorg en begeleiding zijn:

 • Deelnemen aan gesprekken met reclasseringsmedewerkers of cliënten
 • Begeleiding bieden naar en bij diverse afspraken
 • Toezicht houden op de medicamenteuze behandeling
 • Hanteren van toezicht op het nakomen van afspraken
 • Indien nodig 24-uurs bereikbaarheid en crisiscontacten

Administratieve en financiële begeleiding

Enkele voorbeelden van administratieve en financiële begeleiding die wij u kunnen bieden:

 • Het op orde brengen en houden van uw administratie
 • Begeleiding bij het in kaart brengen van uw schuldenproblematiek
 • Betalingsregelingen afspreken met uw schuldeisers
 • Toeleiden naar vrijwillig budgetbeheer, of bewindvoering
 • Toeleiden naar schuldhulpverlening

Hoe werken wij

Centraal in onze werkwijze staat het herstelproces van onze cliënt en de kwaliteit van leven waarborgen. Herstel betekent dat je je eigen kwetsbaarheden leert zien, erkent en herkent waardoor je talenten een kans krijgen zich te ontwikkelen. Multi-Care ondersteunt, begeleidt en stimuleert haar cliënten in dit proces, waarbij ons motto “intensief als het moet en laagdrempelig als het kan” in overleg met de cliënt de invulling bepaalt.

Wij werken als volgt:

Inventarisatie en zorganalyse

Allereerst gaan wij in gesprek met u als cliënt, of maken samen met uw behandelaar een inventarisatie van uw zorgbehoefte. Dit noemen wij het intakegesprek. Naar aanleiding van dit gesprek zal een zorgplan worden opgesteld. Dit zorgplan is zowel voor u als voor de hulpverleners van Multi-Care.

Uitvoering zorgverlening

Nadat u en de medewerker van Multi-Care tevreden zijn over het zorgplan, kan de zorg starten. De zorg wordt verleend aan de hand van het gezamenlijk opgestelde zorgplan en wordt geleverd door het professionele team van Multi-Care. Wij bieden u alle ruimte om de meest geschikte tijden te bepalen en bespreken graag met u welke hulpverleners van Multi-Care aan u worden toegewezen.

Evaluatie en verbetering

Regelmatig en tenminste èèn keer per jaar zullen de medewerkers van Multi-Care samen met u de zorg evalueren. Hierbij wordt besproken of de zorg en begeleiding naar wens verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. Dit kan uiteindelijk betekenen dat het zorgplan aangepast wordt.

Afsluiten van de zorg

Wanneer alle doelen van het zorgplan bereikt zijn, kan de zorg worden afgesloten. Dit besluit wordt natuurlijk samen met u genomen. U kunt ook zelf besluiten dat u de zorg wilt beëindigen. Dit dient u aan te geven bij een hulpverlener van Multi-Care. Zodra besloten is dat de zorg beëindigd wordt, dan zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen.

team-werken