Particuliere thuiszorg

Resultaten en effectmeting

Multi-Care meet de resultaten en de effecten van de zorg en/of begeleiding dmv. vragenlijsten en meetinstrumenten.

Waarom gebruikt Multi Care vragenlijsten?

Voor het slagen van de zorg en/of begeleiding is het belangrijk om geregeld na te gaan of u wel of niet voldoende vooruit gaat.

Hiervoor maken wij gebruik van de ZRM (ZelfRedzaamheidsMatrix).

Dit betekent dat wij de effectiviteit van uw zorg en/of begeleiding meten door het invullen van vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijst kost doorgaans 10-20 minuten. Met onze vragenlijst meten wij het effect van uw zorg en/of begeleiding op vier niveaus:

• Klachten: nemen ze af?
• Kwaliteit van leven: neemt deze toe?
• Klanttevredenheid: bent u tevreden met uw zorgverlener?
• Kosten: zijn er voor u kosten verbonden aan de klachten die u heeft?

Soms vragen we u daarnaast om een specifieke lijst in te vullen over de klacht waarvoor u zich heeft aangemeld.

Hoe vaak vult u de vragenlijst in?

Het is de bedoeling dat u de vragenlijst meerdere malen invult:
• Voorafgaand aan de zorg en/of begeleiding.
• Tijdens de zorg en/of begeleiding.
• Na afloop van de zorg en/of begeleiding.

De zorgverlener bespreekt samen met u de uitkomsten en kijkt of de zorg en/of begeleiding werkt of misschien aangepast moet worden.

Hoe vult u de vragenlijst in?

Meestal wordt u gevraagd of de vragenlijsten op papier in te vullen,
soms wordt u gevraagd deze online in te vullen via een link die u per e-mail krijgt toegestuurd.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Uw antwoorden worden opgeslagen op een beveiligde server en zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw zorg en/of begeleiding. Daarnaast verwerken wij de resultaten. Uiteraard worden uw gegevens anoniem verwerkt en opgeslagen. Met de resultaten berekenen wij hoe effectief de zorg en/of begeleiding van Multi Care zijn en hoe cliënten ons beoordelen. Uw persoonlijke gegevens worden door ons nooit aan anderen gegeven.

Heeft u nog vragen over de vragenlijsten?

Neemt u dan contact op met uw zorgverlener.