Particuliere thuiszorg

Tevredenheid en klachten

Tevredenheid

Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze cliënten met een enquête.
Uw beoordeling is voor ons erg belangrijk. Zo zorgen wij ervoor dat wij onze zorg steeds beter afstemmen op de vragen en behoefte van onze cliënten.

Dit onderzoek wordt door TRIQS, een onafhankelijk en geaccrediteerd onderzoeksbureau, uitgevoerd.

Om te garanderen dat het onderzoek anoniem wordt uitgevoerd, zal het onafhankelijke onderzoeksbureau u een vragenlijst toezenden. Uiteraard worden uw gegevens anoniem verwerkt en opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden door ons nooit aan anderen verstrekt.

Naast de enquête hebben wij ook een cliëntenraad welke eens per 3 maanden bijeen komt. Tijdens deze bijeenkomsten informeren wij de cliëntenraad over de voortgang en ontwikkelingen binnen Multi-Care en vragen wij advies over verschillende zaken. Voor ons is de cliëntenraad een waardevol en belangrijk instrument om onze kwaliteit van zorg te blijven waarborgen. Mocht u deel willen uitmaken van de cliëntenraad of meer informatie over de cliëntenraad willen ontvangen, bel dan ons kantoor of stuur een mailtje.

Klachten

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg die wij leveren. Dat willen wij dan graag van u weten zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen komen. U kunt een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris Sandra van Gent. Dit kunt u doen via ons formulier op onze contactpaginatelefonisch of per brief. Onze klachtenfunctionaris is ten alle tijden bereid u hierbij te helpen.

 

Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging SPOT. U kunt ook besluiten uw klacht schriftelijk in te dienen bij de externe klachtencommissie van SPOT. Via deze link kunt u alles terugvinden over het indienen van een klacht bij SPOT.

spot